November 23, 2011

Tonka bean

My plan is to have a few re-occuring topics in the blog, for example perfume searching tips and tricks, famous houses/brands and common - or just interesting - ingredients.

This time - tonka bean.

Dipteryx odorata (known as cumaru) is a flowering tree in from northern South America. Today, the main producers of the seeds are Venezuela and Nigeria. Kumarú is the word for tree in Tupi, in the region of French Guiana. The tonka bean is the seed from this tree. The beans are black, wrinkled and brown on the inside. They smell like vanilla similar to vanilla with a touch of almond, clove or cinnamon. The seed contains coumarin, which gives the seeds the great smell. The taste however, is bitter and eating coumarin can damage the liver.


Tonka beans are banned or subject to restrictions in several countries (for example use in food is forbidden in the US – probably because it affects coagulation). In others (like France), they are used in desserts as a vanilla substitute or to enhance the flavor in nuts or poppy, and in South America it seems it is used to create a specific aphrodisiac beverage. A google session will indicate that there seem to be a lot of chefs around the world who do like to experiment with this bean. And then they also appear in pipe tobacco and…in perfume.

The tonka bean has been considered to have both magical and medicinal powers. It has been used to cure depression, to boost the immune system, to cure snake bites and to treat coughs and rheumatism. The bean has been used for a long time for medicinal purposes among tribes in the Amazon. In occult traditions ceremonies that involve tonka beans are believed to help wishes come true. I also found recommendations to carry a bean in your pocket or bag for courage.
You will usually find tonka bean in an oriental fragrance, for example legendary Shalimar and Tonka Impériale (plus generally Guerlain), but also in fougères like previously mentioned Houbigant Fougère Royale. In Ellenas Hermessence series you cand find the fragrance Vetiver Tonka. If you are looking for more contemporary brands try Tobacco Vanille by Tom Ford or A Taste of Heaven from By Kilian. ***************************************

Min plan är att ha några återkommande teman i bloggen, till exempel parfymletartips, berömda märken och intressanta ingredienser.

Den här gången - tonkaböna.

Dipteryx odorata (kallas också cumaru) är en blommande träd från norra Sydamerika. De största producenterna/odlarna är idag Venezuela och Nigeria. Kumarú är ordet för träd på Tupi, i området Franska Guyana. Tonkaböna är fröet från cumaru. Bönorna är svarta, skrynkliga och bruna på insidan. De luktar vanilj med inslag av mandel, kryddnejlika eller kanel. Fröet innehåller kumarin, som ger fröna den fina doften. Smaken är dock bitter och om man äter kumarin kan man skada levern.

Tonkabönor är förbjudna i flera länder (till exempel är användning i livsmedel förbjuden i USA - förmodligen eftersom kumarin påverkar koagulation). I andra länder (t.ex. Frankrike), används tonka böna i desserter som ett substitut för vanilj eller för att förstärka smaken i nötter eller vallmo. Det verkar finnas en hel del kockar runt om i världen som tycker om att experimentera med denna böna. Och så finns den också i piptobak och ... i parfym.

Tonkabönan har ansetts ha både magiska och medicinska krafter. Den har använts för att bota depression, för att stärka immunförsvaret, för att bota ormbett och för att behandla hosta och reumatism. I ockulta traditioner finns ceremonier som involverar tonkabönor som tros hjälpa önskningar att gå i uppfyllelse. Jag har också hittat rekommendationer att bära en böna i fickan eller i väskan för mod.

Tonkaböna finns i nästan alla orientaliska dofter, till exempel legendariska Shalimar och Tonka Impériale (plus Guerlain generellt), men också i fougères t ex tidigare nämnda Houbigant Fougère Royale. I Ellenas Hermessence serie finns doften Vetiver Tonka. Om du söker bland mer moderna märken så testa t ex Tobacco Vanille av Tom Ford eller A Taste of Heaven från By Kilian.

No comments:

Post a Comment