November 21, 2011

Kleopatra

Det finns många tecken på att inte bara kajal utan även doft var en stor del av Kleopatras liv. Visst är det fascinerande att tänka sig att när Julius Caesar eller Marcus Aurelius färdats mil för att klä av sig och lägga sig i hennes bädd så vägleddes de dit av en omsorgsfullt utvald och skapad doftslöja. Att när dessa historiska män som vi känner som oförgängliga stenskuplturer tog av sig rustningen och la näsan i nacken på Nilens drottning... så omfamnades de av en doft av rosor.


Kleopatra använde gärna färska rosor. Det sägs att hon hade rosenblad i sängen och strödde dem i hela huset i väntan på sina älskare. Älskade? Älskande? Marcus Aurelius sägs ha välkomnats av Kleopatra på ett skepp med parfymerade segel och inför deras kärleksstunder badade hon i saffransvatten som skulle ge hennes hud en afrodisiakisk doft.

Sensuellt, non?

**************************

There is evidence that not only eyeliner, but also perfume, was an essential part of Cleopatra's life. Isn't it fascinating to imagine that when Julius Caesar or Marcus Aurelius travelled miles to lie down in her bed they were guided by a carefully delicately created fragrance veil. When these historical men who we know from stone sculptures and monuments took off their armor and put their nose in the neck of the Queen of the Nile... they were embraced by the scent of.... roses.

Cleopatra used fresh roses. It is said that she slept with rose petals in her bed and sprinkled them all over the house while waiting for her lovers. Her beloved. Marcus Aurelius is said to have been welcomed by Cleopatra on a ship with perfumed sails, and for their intimate nights she bathed in saffron water, which would give her skin an aphrodisiacal scent.

Sensual, non?

No comments:

Post a Comment